Kontakti

skola_2.jpg

NAZIV ŠKOLE TREĆA OSNOVNA ŠKOLA BUGOJNO
ADRESA JAKLIĆ V BR 2
RJEŠENJE O OSNIVANJU « Treća osnovna škola » Bugojno je organizovana kao samostalna osnovna škola koja je upisana u sudski registar kao « Treća osnovna škola » Bugojno, pod brojem 1.098365, a na osnovu odluke Predsjedništva SO Bugojno, a od 03.10.l994. škola je promijenila dosadašnji naziv O.Š. « 9.septembar » Bugojno pod kojim je počela sa radom l975.god.U sastavu « Treće osnovne škole « radi i područna škola Kandija u kojoj su formirana dva kombinovana odjeljenja.
DIREKTORICA  AMELA HARAČIĆ  tel. 030/  251-701
SEKRETAR  SANEL  AVDIĆ                
PEDAGOG  ŠEJLA   DŽANAN          
FAX 030 251 701
E-MAIL trosjaklic@hotmail.com
WEB SITE www.bugojno.org/trecaosnovna
BR.UČENIKA
BR.ODJELJENJA
UKUPAN BROJ OSOBLJA
BROJ NASTAVNOG OSOBLJA
BROJ NENASTAVNOG OSOBLJA
BROJ PODRUČNIH ŠKOLA

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša poruka