Učenici- Vijeće učenika

 

 

Vijeće učenika Treće osnovne škole ima 28 člana  od  V do VIII

I ove školske godine u okviru svog redovnog plana i programa Vijeće učenika razreda .Voditelj Vijeća učenika je pedagog škole dr.sc.Džanan Šejla .  Često na sastancima  Vijeća bude prisutan i veći broj učenika u ovisnosti od teme i interesa učenika .Treće osnovne škole  realizira tri   projektne aktivnosti :

Prva projektna aktivnost je „Užina za sve „ sa ciljem  unapređenja kvalitete života učenika iz porodica niskog socioekonomskog položaja . 68 učenika Treće osnovne škole svaki dan do kraja školske godine primat će besplatnu užinu. Svrha projekta je osigurati djeci iz ove populacije redovitu prehranu tokom boravka u školi , a sa ciljem unapređenja kvalitete života  učenika . Obezbjeđivanje ishrane je bazična  potreba djece te će ovaj  projekat omogučiti ostvarivanje osnovne potrebe učenika i njihovih prava te važnosti jednakog pristupa školskoj prehrani za sve učenike .

Drugi projekat je istraživanje  učenika , roditelja i nastavnika Treće osnovne škole Bugojno na temu :„Kako učenici osnovne škole koriste slobodno vrijeme“ .U istraživanju je učestovalo 108 roditelja od V-VIII razreda ,173 učenika od V-VIII razreda i 22 nastavnika Treće osnovne škole Bugojno „ .Cilj istraživanja je bio ispitati stavove i mišljenja  učenika ,roditelja i nastavnika na ovu temu .

Treći projekta je  aktivnost  vršnjačke edukacije  na dvije teme : „Vršnjački sukobi – konflikti „ i „Kako učenici osnovne škole koriste slobodno vrijeme „.Na vršnjačkoj edukaciji rade dva tima učenika .

Tim br 1. Pilav  Samra,Hadžibegović Hana ,Mlaćo Amila Rustempašić Nur, Džanan Zana ,Rustempašić Sara ,Horozović Azra .Ovaj tim je pripremio i održao radionice od I do V razreda na temu „Sukobi-konfliti –nasilje“ uz podršku i asistenciju pedagoga škole .

Cilj je prevencija vršnjačkog nasilja  kroz aktivnosti i komunikaciju .

Tim br. 2. Ždralović Samra , Sarajlić Nejla,Mekić Melisa,Šečić Amna ,Mubera Arnaut, Amina Hodžić radi na izradi i pripremanju predavanja za roditelje na temu  „Kako učenici osnovne škole koriste slobodno vrijeme“ sa posebnim akcentom na sve veću prisutnost konzumiranja nargile i energetskih pića kod učenika osnovnih škola  i odlazaka u nargila barove i kafiće u večernim satima .Ovaj tim će u periodu mjeseca aprila održati predavanja za roditelje . Na tim predavanjima  će biti prezentirano i istraživanje koje je urađeno u našoj školi a odnosi se na ovu temu .Istraživanje je provelo Vijeće učenika a obradu rezulatata i analizu kao i prezentaciju će uraditi pedagog škole .

Cilj aktivnosti je informiranje roditelja o stavovima i mišljenjima učenika o ovoj temi kao i edukacija roditelja o štetnosti konzumiranja nargile i stvaranja ovisnosti  i promjena stava  pojedinih roditelja  o ovoj temi .

Tim 3. Pokvić Emina ,Eldar Dadić,Merjem Karadža,Adna Beganović,Berina Brkić,Adna Rizvan  radi na izradi i pripremanju predavanja za  učenike  na temu „Kako učenici osnovne škole koriste slobodno vrijeme“ sa posebnim akcentom na sve veću prisutnost konzumiranja nargile i energetskih pića kod učenika osnovnih škola  i odlazaka u nargila barove i kafiće u večernim satima .Ovaj tim će u periodu mjeseca aprila održati predavanja za učenike  . Na tim predavanjima  će biti prezentirano i istraživanje koje je urađeno u našoj školi a odnosi se na ovu temu .Istraživanje je provelo Vijeće učenika a obradu rezulatata i analizu kao i prezentaciju će uraditi pedagog škole .

Cilj aktivnosti je informiranje učenika  o stavovima i mišljenjima učenika o ovoj temi kao i edukacija učenika o štetnosti konzumiranja  nargile ,mogućnosti ovisnosti  i promjena stava  pojedinih učenika  o ovoj temi .    Voditelj Vijeća učenika : dr.sc. Džanan Šejla